Contact Us

Our Location

Hàng Châu Âu
Hàng Châu Âu
K19/36 Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Telephone
+84 935 316 896

Opening Times
- Thứ 2 đến Thứ 7: 18.00 - 21.00
- Chủ Nhật: 8.00 - 21.00

Comments
Nếu bạn muốn đặt hẹn vào thời gian khác, xin vui lòng liên hệ với shop.
Contact Form
Captcha